Reklamacije in vračila

VRAČILO IZDELKOV
V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) lahko naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta), brez razloga vrnete v rokih skladnih s 43. Členom Zakona o varstvu potrošnika. Rok za obvestilo o odstopu od pogodbe je tako 14 dni od prejema blaga. Vračilo samega izdelka pa nato pričakujemo najkasneje v 14 dneh od podanega obvestila o odstopu od pogodbe. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi vsak neprevzet ali zavrnjen paket, ki vam ga odpošljemo na naslov naveden v naročilu.
Pred vračilom izdelka obvezno izpolnite naš spletni obrazec. Po izpolnitvi obrazca vas bomo kontaktirali z nadaljnjimi navodili za vračilo.
Kupljeno blago morate vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini brez sledov uporabe ter z vso pripadajočo dokumentacijo, vključno z originalnim računom ter originalno embalažo, ki ne sme biti poškodovana.
Kupec blaga do odstopa od pogodbe ne sme neovirano uporabljati. Kupec sme samo opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za dejansko uporabo artiklov, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe in vračila izdelka. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
Prodajalec si v primeru navedenem v zgornji točki pridružuje pravico, da za take izdelke ugotovi znižano vrednost izdelka ter kupcu pri vračilu kupnine upošteva znižano vrednost izdelka ali sam izdelek vrne kupcu.

Vse morebitne stroške vračila ali odstopa od pogodbe krije kupec.
Kupec lahko ob vračilu naročenega blaga ali ob odstopu od pogodbe zahteva vrnitev kupnine. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik pri plačilu naročila razen, če izrecno zahtevate uporabo drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne nosite nobenih stroškov.
Vse ostale ugovore, pripombe, zahtevke in izjave ali morebitne pohvale nam lahko pošljete na elektronski naslov info@arhimat.com
Vračilo blaga brez izpolnitve spletnega obrazca ni mogoče. Pošiljke z odkupnino bodo zavrnjene.
Če naročilo izvede pravna oseba oz. samostojni podjetnik, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravno organizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila iz prejšnjih odstavkov ne veljajo. Zahtevke za vračilo blaga bo prodajalec v teh primerih obravnaval individualno in pri tem v največji možni meri upošteval vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki jih omogočajo dobavitelji.

REKLAMACIJE
Kupec je dolžan ob prevzemu blaga preveriti vrsto, kvaliteto in stanje blaga. V primeru poškodb blaga mora kupec prodajalca obvestiti s pisnim ugovorom, po možnosti le to legitimirati s kakšno sliko, ki je podlaga za nadaljnje uveljavljanje zahtevkov.
Blago lahko reklamirate, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od vašega naročila.
Kupec lahko blago reklamira v 8 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.
V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je, v času uporabe in zaradi uporabe, artiklu zmanjšala tržna vrednost.
V kolikor prodajalec pisno oskrbi kupca z napotki, navodili ali nasveti v vezi skladiščenja, obdelave ali predelave blaga in kupec tega ne posreduje naprej svoji stranki, prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki se povzroči zaradi neupoštevanja teh napotkov, navodil ali nasvetov.
Predmet reklamacije ne more biti barvno odstopanje blaga, za katerega prodajalčev dobavitelj ne more garantirati istega odtenka barve kot je bila prejšnja dobavljena serija ali vzorec, in to zaradi narave proizvodnje oz. narave surovin tega blaga. Enako velja za majhne poškodbe pri transportu ali predelavi, ki so običajne za to vrsto blaga in uporabnost zaradi tega ni bistveno zmanjšana.
Za reklamacijo izdelka obvezno izpolnite naš spletni obrazec. Po izpolnitvi obrazca vas bomo kontaktirali z nadaljnjimi navodili.
Drugačen način reklamacije ne sprejemamo. Pošiljke z odkupnino bodo zavrnjene.

STVARNE NAPAKE
Napaka je stvarna:
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Za reklamacije iz naslova stvarnih napak obvezno izpolnite naš spletni obrazec. Po izpolnitvi obrazca vas bomo kontaktirali z nadaljnjimi navodili.
Drugačen način reklamacije ne sprejemamo. Pošiljke z odkupnino bodo zavrnjene.

Updating…
  • V košarici ni izdelkov.